Nettløsninger

Ditt nettsted er ofte ditt første møte med kunden. Det er viktig at nettstedet henvender seg til kunden og løser de behov kunden har. Din nettløsning skal være en naturlig del av bedriftens kommunikasjon, kultur og profil. Du må ha tydelige mål med ditt nettsted. Disse målene bestemmer nettstedets innhold, utforming og funksjonalitet.

Hvor mange salg eller henvendelser går du glipp av på ditt nettsted?

Faser i utvikling av strategisk nettløsninger

 • identifisere behov
 • definere ett eller flere mål med nettløsningen
 • produksjon og strukturering av innhold
 • valg av teknisk løsning og evt. tilpasning av denne
 • grafisk design
 • implementering av design og innhold i teknisk løsning
 • lansering
 • Post- og besøksadresse
  Digipark AS
  Skippergata 11
  7725 Steinkjer

  Telefon
  957 30 675

  E-post
  post@digipark.no